Company Logo

Бiблiографiя

ПУБЛІКАЦІЇ

  Давиденка Володимира Марковича

 1. Типові програми з навчальних дисциплін ВНЗ ІІІ-1V рівнів акредитації  - 6 (шість);
 2. Підручники  -  1 (один);
 3. Навчальні посібники з грф. МОН та Мінагрополітики України  - 6 (шість);
 4. Курси оглядових лекцій – 2 (дві);
 5. Монографії - 4 (чотири);
 6. Книги – 10 (десять);
 7. Довідники – 1 (один);
 8. Винаходи і раціоналізації – 11 (одинадцять);
 9. Термінологічні словники – 6 (шість);
 10.  Методичні рекомендації, вказівки, розробки – 72 ( шітьдесят чотири);
 11. Статті, брошури, тези доповідей – 365 (триста шісьдесят пять).

 

 

ПУБЛІКАЦІЇ

  Давиденка Володимира Марковича 

Типові програми

 

1. Давиденко В.М. Технологія штучного осіменіння сільськогосподарських тварин [Програма для вищих аграрних закладів освіти ІІІ-ІV рівнів акредитації із спеціальності “Зооінженерія”, затверджена Головним управлінням кадрів і аграрної освіти Мінагропрому України 16 грудня 1999 р.] / В.М. Давиденко, М.П. Журавель, М.І. Харенко. – К.: Вища школа, 2002. –14 с.

2. Давиденко В.М.    Основи ведення сільського господарства та охорона земель [Програма для вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації, затверджена Науково-методичним центром вищої освіти Міністерства освіти і науки України № 14/18.2-1817 від 05. 11. 2003 р.] / Н.Х. Грабак, В.М.Давиденко, В.Г. В’юн. – К.: НМЦВО України, 2003. – 12 с.

3. Давиденко В.М.   Вступ до спеціальності  [Програма для аграрних вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації, затверджена Департаментом аграрної освіти, науки та дорадництва Міністерства аграрної політики 19 січня 2007 р.] / В.М. Давиденко, М.І. Гіль, М.П. Журавель, М.Ю. Сичов – К.: Аграрна освіта, 2007. – 9 с.

4. Давиденко В.М. Технологія відтворення сільськогосподарських тварин / (Програма навчальної дисципліни для підготовки бакалаврів напряму 6.090 120 “Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва” у вищих навчальних закладах ІІ-ІV рівнів акредитації Міністерства аграрної політики України) / [В.М. Давиденко, М.П. Журавель, В.І. Шеремета, Г.Г. Харута, М.В. Вельбівець, З.Є. Щербатий, Є.Є. Костишин, М.О. Самаріна]. – К.: Аграрна освіта, 2008. – 12 с.

5. Мельник В.О., Давиденко В.М.,лісний В.А., Іванов І.А. Штучне осіменіння [Програма навчальної практики для підготовки бакалаврів напряму 6.090102 “Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва” у вищих навчальних закладах ІІ-ІV рівнів акредитації Міністерства аграрної політики України] / В.О. Мельник, В.М. Давиденко, В.А. Лісний, І.А. Іванов. – К.: Аграрна освіта, 2009. – 9 с.

Підручник

 

 1. Журавель М.П., Давиденко В.М. Технологія відтворення сільськогосподарських тварин (підручник для ВНЗ). – К.: Видавничий дім «Слово», 2005. – 336 с.

Навчальні посібники

 

1. Давиденко В.М. Заповідна справа (навчальний посібник для ВНЗ). – Миколаїв: МФНУКМА, 2002. – 140 с.

2. Давиденко В.М. Радіобіологія (навчальний посібник для факультетів зооінженерного та агрономічного напрямів аграрних ВНЗ). – Миколаїв: МДАУ, 2005. – 185 с.

3.Грабак Н.Х., Топіха І.Н., Давиденко В.М., Шевель І.В. Основи ведення сільського господарства (навчальний посібник), - К.: видавничий дім «Професіонал», 2006. – 496 с.

4. Давиденко В.М. Вступ до спеціальності (навчальний посібник) – Миколаїв: МДАУ, 2007. – 327 с.

5. Давиденко В.М. Радіобіологія  (навчальний посібник) – Миколаїв: МДАУ, 2008. – 241 с.

6. Давиденко В.М. Радіобіологія (навчальний посібник) – Миколаїв: МДАУ, 2010. – 229 с.

 

Курси лекцій

 

1. Давиденко В.М. Тваринництво Курс оглядових лекцій для студентів агрономічного факультету). – Миколаїв: МДАУ, 2007. – 125 с.

2. Давиденко В.М. Тваринництво Курс оглядових лекцій для студентів агрономічного факультету). – Миколаїв: МДАУ, 2008. – 221 с.

3. Давиденко В.М. Тваринництво. Курс лекцій. – Миколаїв: МДАУ. 2010. – 311 с.

Монографії

1. Давиденко В.М. Біотехнологічні фактори інтенсифікації відтворення овець. – К.: Аграрна наука, 1998. – 252 с.

 1. 2.Давиденко В.М. Теорія і практика біотехнології використання племінних баранів. – Миколаїв: МОН України, МДАУ, 2004. – 346 с.

Термінологічні словники

 

1. Давиденко В.М., Куліш М.Ю. Понятійний словник зоотехнічних термінів. – Миколаїв: МСГІ, 1996. – 59 с.

2. Давиденко В.М., Єлісєєв В.В. Понятійний словник-порадник по курсу «Біологія» для студентів екологічних факультетів ВНЗ. – Миколаїв: МФ НУ»КМА», 1999. – 25 с.

3. Давиденко В.М., Патров В.С. Словник генетичних термінів. – Дніпропетровськ: Січ, 1999. – 96 с.

3. Давиденко В.М. Словник понятійних термінів радіобіології. – Миколаїв: МДАУ, 2006. – 28 с.

4. Давиденко В.М. Радіобіологія: словник понятійних термінів. – Миколаїв, МДАУ, 2007. – 50 с.

5. Давиденко В.М., Журавель М.П. Термінологічний словник-довідник для вивчення курсу «Тваринництво» - Миколаїв: МДАУ, 2007. – 65 с.

6. Давиденко В.М. Журавель М.П. Термінологічний словник-довідник з дисципліни «Технологія відтворення сільськогосподарських тварин» - Миколаїв: МДАУ, 2008. – 40 с.

Методичні рекомендації, вказівки, розробки, пам'ятки

 

1. Давиденко В.М. Вступ до спеціальності (гуманізація фахової освіти). – Миколаїв: МДАУ, 2007. – 34 с.

2. Давиденко В.М. Вступ до спеціальності . – Миколаїв: МДАУ, 2007. – 25 с.

3. Давиденко В.М. Радіобіологія (методичні рекомендації для самостійного вивчення навчального модуля та виконання контрольних робіт студентами заочної форми навчання з напряму 1302 – “Зооінженерія”) – Миколаїв: МДАУ, 2006. – 48 с.

4. Давиденко В.М., Журавель М.П., Гладіліна Л.Г.  Відтворення великої рогатої худоби (методичні рекомендації для вивчення навчального модуля і виконання самостійної роботи студентами денної та заочної форм навчання зі спеціальності 5.130201 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» аграрних вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації) – Миколаїв: МДАУ, 2008. – 40 с.

5. Макушенко Н.А., Близниченко В.Б., Давиденко В.М. Методические рекомендации по направленому выращиванию телок в специализированных хозяйствах южной зоны Украини. – Херсон: МСХ УССР, ЮО ВАСНИЛ. 1978.

6. Давиденко В.М., Кот С.П., Тофан О.П. Радіаційна безпека та концепція ведення сільського господарства на забруднених територіях (методичні рекомендації для виконання контрольних і лабораторних робіт та самостійного вивчення курсу “Радіобіологія” ...) -  Миколаїв: МДАУ, 2008. – 57 с.

7. Давиденко В.М. Деякі загальні правила для студентів при роботі в полі та з тваринами (методичні рекомендації для забезпечення проведення навчальних і технологічних практик студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності    7. 130201 “технологія виробництва і переробки продукції тваринництва” аграрних вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредетації) –Миколаїв: МДАУ, 2008. – 12 с.

8. Давиденко В.М. Козівництво / В.М. Давиденко. Методичні рекомендації. – Миколаїв: МДАУ, 2009. -  38 с.

9. Давиденко В.М. Вступ до спеціальності. Методичні рекомендації. / В.М. Давиденко, Р.В. Єлфімова. – Миколаїв: МДАУ, 2009. – 40 с.

10. Довгий Ю.А. Близниченко В.Б., . Давиденко В.М. Рекомендации по организации поточно-цеховой технологии производства молока на фермах и комплексах. – Херсон: УНИИЖ «Аскания-Нова», 1979.

11. Давиденко В.М., Ветров А.И. Рекомендации по организации искусственного осеменения овец и обеспечения высокого выхода ягнят. – Херсон: Херсонское управление сельського хозяйства, 1983. – 6 с.

12. Давиденко В.М.. Близниченко В.Б. и др. Методические рекомендации по воспроизводству стада крупного рогатого скота в условиях поточно-цеховой технологии производства. – Херсон: ЮО ВАСХНИЛ, УНИИЖ «Аскания-Нова», 1984. – 16 с.

13. Давиденко В.М., Шинкаренко И.С. и др.  Методические рекомендации по механизации трудоёмких процес сов искусственного осеменения овец. – Херсон: ЮО ВАСХНИЛ, 1985. – С. 17 с.

14. Давиденко В.М.. Кулиш М.Ю., Цуканов В.Т. Методические указания по производственной практике студентов зооинженерного факультета (специальность 1506). – Одесса, ОСХИ, 1987. – 23 с.

15. Давиденко В.М. Методические указания к лабораторно-практическим занятиям, проводимим в форме функциональной деловой игры «Планирование и организация осеменения и окотов в овцеводстве для студентов специальности 1506 «Зооинженерия». – Николаев: НФ ОСХИ, 1987, - 8 с.

16. Давиденко В.М. Методические указания и рабочая тетрадь лабораторно-практических занятий по курсу «Ветеринарное акушерство и искусственное осеменение с.-х. Животных»  для студентов зооинженерного факультета по специальности 1506 «Зоотехния». – Николаев: НФ ОСХИ, 1988. – 105 с.

17. Давиденко В.М. Методические указания по производственной практике студентов зооинженерного факультета (специальность 3107) по теме «Подготовка и проведение ягнения в овцеводстве». – Николаев: НФ ОСХИ, 1988. – 10 с.

18. Давиденко В.М. Методические указания по производственной практике студентов зооинженерного факультета по теме «Подготовка и проведение стрижки овец». – Николаев: НФ ОСХИ, 1988. – 8 с.

19. Давиденко В.М. Методические рекомендации по курсу «Введение в специальность» для студентов  специальности 3107 –«Зооинженерия». - Николаев: НФ ОСХИ, 1988. – 44 с.

20. Давиденко В.М. Методические указания проведения деловой игриы по теме «Оптимизация воспроизводства свиней при интенсивной технологии производства на ферме» для студентов специальности 3107 –«Зооинженерия». - Николаев: НФ ОСХИ, 1988. – 16 с.

21. Давиденко В.М. Методические  указания для самостоятельной работы по теме  «Теоретические предпосылки и передовой опыт воспроизводства крупного рогатого скода» по курсу «Акушерство, гинекология и биотехнология размножения сельскохозяйственных животных» для студентов зооинженерного факультета по специальности 3107 – «Зооинженерия». – Одесса: ОСХИ, 1989. – 30 с.

22. Давиденко В.М. Методические  указания  для самостоятельной работы по теме: «Ттеоретические предпосылки и практика воспроизводства свиней в условиях традиционных ферм и комплексов» по курсу «Ветеринарное акушерство и искусственное осеменение с.-х.. животных» для студентов зооинженерного факультета по специальности 3107 – «Зооинженерия». – Одесса: ОСХИ, 1989. – 29 с.

23. Давиденко В.М.  Методические указания  для самостоятельной работы по теме «Организация воспроизводства овец в товарных и племенных хозяйствах» по курсу  «Акушерство, гинекология и биотехнология размножения сельскохозяйственных животных» для студентов зооинженерного факультета по специальности 3107 – «Зооинженерия». – Одесса: ОСХИ, 1989. – 30 с.

24. Давиденко В.М. Методические указания для самостоятельной работы по теме «Учет, отчетность и формы оперативного контроля при воспроизводстве стад сельскохозяйственных животных»  по курсу «Ветеринарное акушерство и искусственное осеменение с.-х.. животных» для студентов зооинженерного факультета по специальности 3107 – «Зооинженерия». – Одесса: ОСХИ, 1990. – 24 с.

25. Давиденко В.М. Методические указания для самостоятельной работы по курсу «Методика опытного дела в животноводстве»  для студентов зооинженерного факультета по специальности 3107 – «Зооинженерия». – Одесса: ОСХИ, 1990. – 17 с.

26. Давиденко В.М. Методичні вказівки виконання і оформлення курсової роботи по акушерству, гінекології і штучному осіменінню сільськогосподарських тварин для студентів зооінженерного факультету із спеціальності 3107 – «Зооінженерия». – Одеса: ОСГІ, 1990. – 25 с.

27. Давиденко В.М. Методичні вказівки для самостійної роботи по темі “Методи і методика досліджень” по курсу “ Основи наукових досліджень в тваринництві і патентування” для студентів зооінженерного факультету. – Миколаїв: МСГІ, 1991. – 15 с.

28. Давиденко В.М. Методичні вказівки  для самостійної роботи по темі “Практика штучного осіменіння сільськогосподарських птахів” по курсу  «Ветеринарне акушерство  і штучне осіменіння с.-г.. тварин» для студентів зооінженерного факультету по спеціальності 3107 – «Зооінженерія». –  Миколаїв, 1991. – 24 с.

29. Давиденко В.М., Цуканов В.Т. Рейтингова система оцінки знань студентів по курсу «Ветеринарне акушерство, гінекологія і біотехніка розмноження сільськогосподарських тварин». Методичні вказівки. – Миколаїв: МСГІ, 1992. – 27 с.

30. Давиденко В.М. Рекомендації (пам’ятка) по техніуі безпеки оператора штучного осіменіння сільськогосподарських тварин. – Миколаїв: МСГІ, 1992. – 7 с.

31. Давиденко В.М. Методичні вказівки по темі: “Патологія вагітності тварин курсу “ Ветеринарне акушерство, гінекологія і біотехніка розмноження сільськогосподарських тварин” для студентів зооінженерного факультету по спеціальності зооінженер-фермер. - Миколаїв: МСГІ, 1992. – 17 с.

32. Давиденко В.М., Давиденко В.В. Методичні вказівки для студентів зооінженерних факультетів і зоотехніків-фермерів по діагностиці вагітності і безпліддя сільськогосподарських тварин. - Миколаїв: МСГІ, 1992. – 21 с.

33. Давиденко В.М., Давиденко В.В. Методичні вказівки по темі “Способи штучного осіменіння самок” по курсу «Ветеринарне акушерство, гінекологія і біотехніка розмноження сільськогосподарських тварин». Методичні вказівки. – Миколаїв: МСГІ, 1992. – 21 с.

34. Давиденко В.М., Кот С.П. Методичні вказівки по вивченню курсу «Основи ветеринврії» і завдання по написанню контрольних робіт студентами заочного відділення зооінженерного  факультету. – Миколаїів: МСГІ, 1993. – 20 с.

35. Давиденко В.М., Данильчук Г.А. Методичні вказівки по темі «Введенняв дисципліну» курсу «Технологія штучного осіменння сільськогосподарських тварин» для студентів зооінженерного факультету по спеціальності 31.07 – «Зоотехнія». - Миколаїів: МСГІ, 1994. – 16 с.

36. Давиденко В.М., Давиденко В.Вю Методична розробка гуманізації вивчення зоотехнії студентами зооінженерних факультетів сільськогосподарських вузів. - Миколаїів: МСГІ, 1994. – 15 с.

37. Давиденко В.М., Кот С.П. Методична розробка по темі «Тваринництво Миколаївщини». – Миколаїв: МСГІ, 1995. – 30 с.

38. Давиденко В.М. Методичні вказівки по темі «Гуманізація та гуманітаризація зооінженерної освіти». – Миколаїв: МСГІ, 1995. – 7 с.

39..Давиденко В.М. Вівчарство (методична розробка для зооінженерів – Миколаїв: МСГІ, 1995. – 19 с.

40. Давиденко В.М., Васильев С.І. Рецензування контрольних робіт студентів. /Порадник для викладачів сільськогосподарських навчальних закладів/. Навчально-методичний центр сільськогосподарських вузів України, Управління вищої аграрної освіти// - Харків: НМЦ  СХ вузів України, 1997. – 14 с.

41. Давиденко В.М., Бесараб О.П. Методичні вказівки підготовки дипломної роботи студентами зооінженерного факультету  /спеціальність 7. 130201 – «Зооінженерія». – Миколаїв: МСГІ, 1998. – 22 с.

42. Давиденко В.М., Кот С.П. Програма виробничої /зоотехнічної/ практики студентів ІІІ курсу зооінженерного факультету спеціальності 7. 130201 – «Зооінженерія». – Миколаїв: МСГІ, 1998. – 11 с.

43. Давиденко В.М., Добровольський В.В. Методичні вказівки по виконанню і оформленню курсової роботи з дисципліни «Моніторинг навколишнього природного середовища». – Миколаїв: МФ НАУ»КМА», 1999. – 18 с.

44. Давиденко В.М. Методичні вказівки проведення лабораторних робіт  по біології для студентів зі спеціальності «Екологія» - 7. 070801. - Миколаїв: МФ НАУ»КМА», 2000. – 20 с.

45. Гиль М.І., Давиденко В.М. та інш. Програма комплексної технологічної (професійної) практики студентів ІІІ-ІV курсів спеціальності 6. 130200,   7.130201. 8.130201 – “Зооінженерія”. – Миколаїв: МДАУ, 2003. – С. 42 с.

46. Кот С.П., Давиденко В.М., Мельник В.О. Мікробіологія / Методичні вказівки до лабораторних занять та самостійної роботи студентів зі спеціальності 6.130200 – “Зооінженерія”. – Миколаїв: МДАУ, 2003. – 61 с.

47. Давиденко В.М., Воротинцева Г.В., Давиденко Г.А.. Кот С.П. Технологія виробництва сільськогосподарської продукції. /Методичні вказівки і порадник/. – Миколаїв: МДАУ, 2003. – 53 с.

48. Давиденко В.М. Радіобіологія /Методична розробка/. – Миколаїв: МДАУ, 2004. – 41 с.

49. Кот С.П., Мельник В.О., Давиденко В.М. Мікробіологія (Методичні рекомендації) / - Миколаїв: МДАУ, 2004. - 77 с.

50. Давиденко В.М., Рогачова Л.В., Давиденко Я.К. Вступ до спецыальності /Методичні рекомедації/. – Миколаїв: МДАУ, 2005. – С. 95 с.

51. Кот С.П., Давиденко В.М., Мельник В.О. Основи ветеринарної медицини. Методичні рекомендації / С.П. Кот, В.М. Давиденко, В.О. Мельник – Миколаїв : МДАУ, 2006. – 83 с.

52.  Кот С.П.. Давиденко В.М. та інші. Мікробіологія /Методичні рекомендації/ - Миколаїв: МДАУ, 2007. – 37 с.

53. Мельник В.О., Давиденко В.М., Кот С.П. Технологія відтворення сільськогосподарської птиці /Методичні рекомендації/ - Миколаїв: МДАУ, 2007. – С. 42 с.

54. Давиденко В.М., Журавель М.П., Гладіліна Г.Г. Відтворення великої рогатої худоби /Методичні рекомендації/ - Миколаїв: МДАУ, 2008. – 40 с.

55. Давиденко В.М., Кот С.П., Тофан О.П. Радіаційна безпека та концепція ведення сільського господарства на забруднених територіях. /методичні рекомендації/ - Миколаїв: МДАУ, 2008. – 57 с.

56. Давиденко В.М. Деякі загальні правила для студентів при роботі в полі та з тваринами /Методичні рекомендації/ - Миколаїв: МДАУ, 2008. –12 с.

57. Давиденко В.М.. Єлфімова Р.В. Самостійне вивчення дисципліни «Вступ до спеціальності» /Методична розробка/ -Миколаїв: МДАУ, 2009. – 32 с.

58. Давиденко В.М., Журавель М.П. Тваринництво/ Методична розробка для вивчення і виконання самостійної роботи по темі «Теоретичні передумови і технологія штучного осіменіння свиней». – Миколаїв: МДАУ, 2009. – 46 с.

59. Давиденко В.М. Козівництво /Методична розробка/ - Миколаїв: МДАУ, 2009. – 38 с.

60. Давиденко В.М., Єлфімова Р.В. Вступ до спеціальності /Методичні рекомендації / - Миколаїв: МДАУ, 2009. – 40 с.

61.Давиденко В.М., Прилуцький П.П., Кириченко В.А. Тваринництво. Методичні рекомендації по темі: «Перепелівництво – важлива і вигідна галузь». – Миколаїв: МДАУ, 2010. – 10 с.

62. Давиденко В.М. Тваринництво. Методичні рекомендації по темі: «Біотехнія в системі тваринництва». – Миколаїв: МДАУ, 2010. – 17 с.

63. Давиденко В.М. Тваринництво. Авторська лекція по темі «Ветеринарна медицина в системі тваринництва» / - Миколаїв: МДАУ, 2010. – 18 с.

64. Давиденко В.М., Рябко В.М. Тваринництво. Методична розробка по темі “Аквакультура в системі тваринництва” / - Миколаїв, МДАУ, 2010. – 31 с.

65. Давиденко В.М. Іванов В.К. Основі фахової діяльності (методична розробка по темі “Видатні вчені в галузі зооінженерної науки”) / В.М. Давиденко, В.К. Іванов  - Миколаїв: МДАУ, 2010. – 26 с.

66. Бабенко Д.В., Лисиця Г.Г., Степанова ЛюТ., Давиденко В.М. та ін. Положення про Європейську кредитно-трансферну систему організації навчального процесу у Миколаївському державному аграрному університеті. – Миколаїв: МДАУ, 2010. – 28 с.

67. Бабенко Д.В., Давиденко В.М., Чебан Ю.Ю. Дистанційне навчання / Методичні рекомендації. – Миколаїв: МДАУ, 2010. -  9 с.

68. Рябко В.М., Давиденко В.М. Приоритеты и практические аспекты свиноводства / Методическая разработка. – Николаев: НГАУ, 2010. – 63 с.

69.  Кот С.П., Мельник В.О., Давиденко В.М. та інші Мікробіологія. Методичні рекомендації. / С.П. Кот, В.О. Мельник, В.М. Давиденко та інші ─ Миколаїв : Миколаївський ДАУ, 2010. ─ 94 с.

70. Давиденко В.М. Страусівництво. / Авторська лекція. – Миколаїв : Миколаївський ДАУ, 2011. – 19 с.

71. Давиденко В.М. Основи фахової діяльності. Метод. Розробка. / В.М. Давиденко. ─ Миколаїв : МДАУ, 2011. ─ 95 с.

72. Давиденко В.М., Кот С.П., Чухрій Б.М. Технологія відтворення сільськогосподарських тварин (методичні рекомендації проведення навчальної практики). / В.М. Давиденко, С.П. Кот, Б.М. Чухрій ─ Миколаїв : Миколаївський ДАУ, 2011. ─ 66 с.

73. Давиденко В. М. Життя та його тривалість у тварин (Методичні рекомендації) / В. М. Давиденко ─ Миколаїв : МДАУ, 2012. ─ 25 с.

Книги

1. Мусеєнко Ю.С., Блізніченко В.Б., Давиденко В.М. та інш . Наукові основи ведення сільського господарства зони степу УРСР в системі агропромислового комплексу. – К.: Урожай, 1892. – 270 с.

2. Горлова А.Д., Давиденко В.М.. Ігнатенко Г.Л. Памятка чабана. – Херсон: УНИИЖ «Аскания-Нова», 1981. – 56 с.

3. Близниченко В.Б., Давиденко В.М., Игнатенко О.И. и др. Рациональное ведение отрасли животноводства. – Днипропетровск: МСХ УССР, 1981. – 216 с.   

4. Мусеенко Ю.С., Близниченко В.Б., Давиденко В.М. и др. Научно обоснованная система животноводства Херсонской области на период до 1990 года. – Херсон: ЮО ВАСХИЛ, 1985. – 125 с.

 1. 4.Карасик Ю.М., Долинський М.С., Жук В.М., Давиденко В.М. та інш. Програма якісного удосконалення сільськогосподарських тварин в господарствах Миколаївської області. – Миколаїв: Миколаївський агропромисловий комітет, 1987. – 216 с.
 2. 5.Давиденко В.М. Караман М.М., Вольф О.А., Вівчарство Миколаївської області. – Миколаїв: МСГІ, 1995. – 38 с.
 3. 6.Шкварец В.П., Шитюк М.М., Давиденко В.М. Корифеї української науки. – Миколаїв: Тетра, 2000. – 285 с.
 4. 7.Давиденко В.М., Петрович З.Й., Воротинцева Г.В. Кінбурнський півострів. – Миколаїв: МОД, 2004. – 49 с.
 5. 8.Добровольський В.В., Голубок Г.П., Давиденко та інш. Миколаїв: природа, техніка, люди. – Миколаїв: МОД, 2004. – 128 с.
 6. Давиденко В.М. Кінбурнський півострів – одне із семи чудес Миколаївщини. – Миколаїв: ПП “Гудим”, 2007. – 65 с.
 7. 10.  Бугаєвський В.М. та інш. Основні положення з організації племінної роботи в суб’єктах з племінної справи в свинарстві / В. М. Бугаєвський, В. М. Давиденко, М. І. Бакун, М. І. Данильчук ─ Миколаїв : Миколаївський інститут АПВ  НААН, 2011. ─ 52 с.

Довідники

1. Давиденко В.М. Наука та вчені в галузі тваринництва. Довідник / В.М. Давиденко  . ─ Миколаїв : Миколаївський ДАУ, 2012. . ─ 39 с.

Винаходи і раціоналізаторські пропозиції

 

 1. 1.Давиденко В.М. Среда для разбавления спермы баранов перед замораживанием. Авторское свидетельство « 1303158 от 16.12. 1986.
 2. 2.Давиденко В.М. Устройство для фиксации спермы в сосудах Дьюара «Харьков-30». Удостоверение № 47, УНИИЖ «Аскания-Нова», 1974.
 3. 3.Давиденко В.М., Королев Е.Н. Устройство для размораживания спермы быков-производителей. Удостоверение № 56, УНИИЖ «Аскания-Нова», 1975.
 4. 4.Давиденко В.М., Шинкаренко И.С.. Привалов С.Г. Устройство для послойного оттаивания спермы. Удостоверение № 166, УНИИЖ «Аскания-Нова», 1979
 5. 5.Давиденко В.М., Привалов С.Г. Терморегулятор биологический. Удостоверение № 21, УНИИЖ «Аскания-Нова», 1980.
 6. 6.Давиденко В.М., Гребцов Д.Д. Пинцет-манипулятор. Удостоверение № 9, УНИИЖ «Аскания-Нова», 1982.
 7. 7.Давиденко В.М. Универсальный метчик животных. Удостоверение № 27, УНИИЖ «Аскания-Нова», 1983
 8. 8.Давиденко В.М. Использование меха резинового ЛГ-180 для нагнетания воздуха в искусственные вагины при получении спермы от производителей сельскохозяйственных животных. Удостоверение № 9, УНИИЖ «Аскания-Нова», 1984.
 9. 9.Давиденко В.М. Програматор оперативного управления технологическими процессами на молочно-товарной ферме. Удостоверение № 2, УНИИЖ «Аскания-Нова», 1984.
 10. 10.  Давиденко В.М. . Кищак І.Т.. Онаховський О.Ю. Пристрій для випоювання молозива і молока телятам. Свідотство № 15 Управління сільського господарства і продовольства Миколаївської області, 1997.
 11. 11.  Давиденко В.М. Программатор оперативного управления технологическими процессами на молочно-товарной ферме.. Удостоверение на рационализацию №  2. УНИИЖ «Аскания=Нова». 1984.

Статті, брошури та  тези доповідей

 

1970

1. Давиденко В.М. Некоторые особенности  строения органов размножения овец. ВАСХНИЛ, тезисы докладов «Научно-производственная конференция по биологии воспроизведения и искусственного осеменения с.-х. Животных, посвященная 100-летию со дня рождения выдающегося биолога профессора И.И. Иванова» - Аскания-Нова: ВАСХНИЛ, 1970.

 

1971

 1. 2.Давиденко В.М. Особливості будови шийки матки асканійських і цигайських овець // Вісник сільськогосподарських наук. –1971. - № 6. – С. 97-99.
 2. 3.Давиденко В.М. Деякі особливості анатомічної  будови органів розмноження овець асканійської та цигайської порід  // Зб. наук. праць УСГА “Дослідження в тваринництві”, вип.. 41. // - К.:  УСГА, 1971. – С. 50-54.
 3. 4.Давиденко В.М. Стан каналу шийки матки овець асканійської породи в різні строки від початку охоти. Зб. наук. праць УСГА “Дослідження в тваринництві” , вип.. 41. – К.: УСГА, 1971. – С. 154-156.

1972

 1. 1.Давиденко В.М. Запліднюваність овець асканійської породи за різних систем вибірки і осіменіння // Вісник сільськогосподарської науки. – 1972. № 3. – С. 65-87.
 2. 2.Давиденко В.М.. Смирнов І.В. Зависимость оплодотворяемости овец от кратности выборки и осеменения // - Овцеводство. – 1972. - № 8. – С. 21-22.
 3. 3.Давиденко В.М. Про зв’язок між тривалістю охоти і запліднюваністю овець. Зб. наук. праць УСГА “Дослідження в тваринництві”, вип.. 60. – К.: УСГА, 1972. – С.51-55.
 4. 4.Давиденко В.М. Залежність запліднювальності овець від глибини введення сперми і величини дози.  Республіканський міжвідомчий тематичний збірник “Племінна справа і біологія розмноження с.-г. тварин”. – К.: - 1972. - № 2.

1973

 1. 1.Давиденко В.М., Шинкаренко И.С. При общем недостатке кормов очень важно обеспечить полноценное кормление маток в последний месяц суягности. // - Овцеводство. – 1973. - № 3. – С. 16-18.
 2. 2.Давиденко В.М. Щоб окіт був дружній. // - Тваринництво України. – 1973. -№ 5. – С. 52.
 3. 3.Давиденко В.М., Шинкаренко И.С., Дуплий Т.Ф. Некоторые причины низкого выхода ягнят. Зб. Наук. Праць УСГА «Теория и практика повышения продуктивности сельскохозяйственных животных», вып. 85, часть 1. – К.: УСХА, 1973. – С. 165-169

1974

 1. 1.Давиденко В.М.. Кулик В.В., Шинкаренко І.С. Потенціальне багатопліддя // - Тваринництво України. – 1974. - №  12. – С. 7-9.
 2. 2.Давиденко В.М. Анатомические особенности шейки матки овец, обусловливающие затруднение цервикального осеменения. Зб. наук. праць УНДІТ степових районів “Асканія-Нова”, ч. 2. – Херсон: ПВ ВАСХНІЛ, 1974. – С. 38-41.
 3. 3.Давиденко В.М., Крутипорох Ф.І. Мкртич Мартіросович Асланян. // - Вісник сільськогосподарської науки. – 1974. - № 6.

1975

 1. 1.Давиденко В.М., Шинкаренко И.С. Многоплодие овец асканийской тонкорунной породы при разных способах содержания. // - Овцеводство. – 1975. - №5. – С. 11-12.
 2. 2.Давиденко В.М., Кулик В.В., Шинкаренко І.С. Потенціальне багатопліддя асканійських тонкорунних овець при різних  способах літнього утримання.  Республіканський міжвідомчий тематичний науковий збірник “Вівчарство”, вип.. 14. – К.: Урожай, 1975. – С. 21 26.
 3. 3.Давиденко В.М., Летучев К.П., Курган В.А. Наши итоги и задачи. // - Овцеводство. 1975. - № 12. – С. № 7.
 4. 4.Давиденко В.М., Шинкаренко І.С., Савін П.М., Дуплій Т.Ф. Про вплив розбавлення сперми баранів-плідників на її  запліднювальну здатність. Зб. наук. праць  НДІ розведення і генетики сільськогосподарських тварин “Племінна справа і біологія розмноження с.-г. тварин”, вип.. 7. – К.: Урожай, 1975. – С. 81-84.
 5. 5.Давиденко В.М.  Анатомические особенности шейки матки овец. ПВ ВСГАЫЛ, Науково технычний бюллетень УНДЫТ «Асканыя-Нова», частинаЫЫ, 1975.
 6. 6.Фіксатор для мешочков с замороженной спермой. // -Молочное и мясное скотоводство. – 1975. - № 3.
 7. 7.Давиденко В.М., Шинкаренко И.С. Генеративная функция яичников овец в анестральный период. Сб. «Проблемы ендокринологии с.-х- животных и применение гормональных препаратов» - Ленинград-Пушкино. – 1975.

1976

 1. 8.Давиденко В.М., Шинкаренко І.С. Функціональна періодичність яєчників і міграція зародків у овець //  - Вісник сільськогосподарської науки. – 1976. - № 5. – С. 30-34.

1977

 1. 1.Давиденко В.М., Чуксина Н.П. Вплив різних режимів відтавання сперми на активність сперміїв у бугаїв червоної степової породи. – Вісник сільськогосподарської науки. – К.:  1977. - № 3.
 2. 2.Давиденко В.М., Шинкаренко І.С., Ігнатенко О.І. та інш. Вплив різних рівнів ліпідів в раціонах баранів плідників на показники сперми. Зб “Вівчарство”. Вип.. 16 – К.: Урожай, 1977.
 3. 3.Давиденко В.М.. Шинкаренко И.С., Игнатенко О.И. Влияние некоторых факторов на качество спермы баранов-производителей при замораживании. Научно-технический бюллетень УНИИЖ «Аскания-Нова». – Аскания-Нова: 1977.

 

1978

 1. 1.Давиденко В.М.. Шинкаренко  І.С. Вплив простагландинів на запліднюваність овець при осіменінні їх замороженою спермою. – Вісник сільськогосподарської науки. – К.: - 1978. - № 10.
 2. 2.Давиденко В.М., Шинкаренко И.С. Методика определения качества сред для разбавления спермы баранов при замораживании. // - Научно-технический бюллетень УНИИЖ степных районов «Аскания-Нова». – 1978.

1979

 1. 1.Давиденко В.М., Чуксина Н.П. От ста коров – сто телят.Херсонская обласная сельскохозяйственная выставка. – Херсон: Изд. НТО, 1979.
 2. 2.Давиденко В.М., Шинкаренко І.С., Ігнатенко О.І. Спермопродукція баранів асканійської тонкорунної породі в залежности від сезонних і метеорологічних факторів. Зб. «Вівчарство». Вип. 18. – К.:, Урожай, 1979.
 3. 3.Давиденко В.М., Давиденко В.В.. Шинкаренко І.С. Ігнатенко О.І. Амінокислотний склад і холодостійкість сперми баранів у залежності від ліпідного живлення. // - Вісник сільськогосподарської науки. – 1979. -№ 5
 4. 4.Давиденко В.М., Чеботарев В.А. Слагаемые высокого выхода  телят. // - М.: - Молочное и мясное скотоводство. – 1979. - № 2.
 5. 5.Давиденко В.М., Шинкаренко І.С.  Відтворення стада і його проблеми. // - Тваринництво України. – 1979. - № 6.
 6. 6.Давиденко В.М., Шинкаренко І.С., Ігнатенко О.І.  Повніше вікористовувати баранів-плідників. //  - Тваринництво України. – 1979. - № 9.
 7. 7.Давиденко В.М., Чуксина Н.П. Із досвіду роботи техніка штучного осіменіння корів колгоспу «Червоний Сиваш» Чаплинського району Херсонської області. – Херсон: Видавн. НТО, 1979.

 

1980

 1. 1.Давиденко В.М., Шинкаренко І.С., Ігнатенко О.І.  Здатність сперми переносити глибоке заморожування у залежності від індивідуальних особливостей баранів. Зб. «Вівчарство», вип.– К.: Урожай, 1980.
 2. 2.Давиденко В.М., Шинкаренко І.С., Клеопина М.О. Цервікальний спосіб осіменіння овець і його удосконалення. Зб. «Вівчарство», вип.– К.: Урожай, 1980.
 3. 3.Давиденко В.М., Чуксина Н.П. Оплодотворяемость коров при осеменении их спермой, оттаянной при разных температурах. //  - М.: - Молочное и мясное скотоводство. – 1980. - № 2.
 4. 4.Давиденко В.М. Фартухи із плівки. // - Тваринництво України. – 1980. -№ 4. – С. 52.
 5. 5.Давиденко В.М.. Коврижних І.Д., Клеопіна М.О. Стимуляція репродуктивної функції в овець влітку. // - Вісник сільськогосподарської науки. – 1980. - № 7, - С. 59-61.
 6. 6.Давиденко В.М., Савин П.М. Конвеерная установка для искусственного осеменения. //  - М.: - Овцеводство. – 1980. – № 8.
 7. 7.Давиденко В.М., Петрусенко И.П.. Сировец Ф.И. Херсонская обласна станция по племенной работе и искусственному осеменению сельскохозяйственных животных (из опыта работы по воспроизводству стада крупного рогатого скота). – М.: Колос, 1980. –  8 с.
 8. 8.Давиденко В.М., Шинкаренко И.С., Гребцов Д.Д. Залог успеха. – Херсон: изд Херсонской обл. выставки, 1980.
 9. 9.Давиденко В.М., Гребцов Д.Д., Королев Е.Н. Устройство для размораживания спермы быков-производителей. Научно-технический бюллетень УНИИЖ «Аскания-Нова», вып. 1. – Херсон, УНИИЖ «Аскания-Нова», 1980. – С. 53.
 10. 10.  Давиденко В.М., Чуксина Н.П. Влияние технологической обработки спермы на состояние акросомного комплекса у спермиев баранов и быков. Научно-технический бюллетень УНИИЖ «Аскания-Нова», вып. 1. – Херсон, УНИИЖ «Аскания-Нова», 1980. – С. 52.

1981

 1. 1.Давиденко В.М.. Чуксина Н.П. Якісні показники сперми плідників різних порід у залежності від режиму заморожування. Зб. “Розведення і штучне осіменіння великої рогатої худоби”, вип..– К.: Урожай, 1981. – С. 62-65.
 2. 2.Давиденко В.М., Шинкаренко І.С., Ігнатенко О.І., Молдаван Т.Ф. Вплив біологічної якості корму на відтворювальну вункцію овець. // - Вісник сільськогосподарської науки. – 1981. - № 5. – С. 47-50.
 3. 3.Давиденко В.М., Давиденко В.В.. Шинкаренко І.С. Вплив ліпідного живлення баранів на ліпідний, амінокислотний склад і якісні показники сперми. Зб. «Вівчарство», вип. 20. – К.: Урожай, 1981. – С. 62-66.
 4. 4.Давиденко В.М., Шинкаренко И.С., Гребцов Д.Д. Каждому спецхозу – цех воспроизводства. // М.: - Молочное и мясное скотоводство. – 1981. - №  5. – С. 36-37.
 5. 5.Давиденко В.М., Шинкаренко И.С., Игнатенко О.И. Режим использования баранов и устойчивость семени при замораживании и оттаивании. // М.: - Овцеводство. – 1981. - № 9. – С. 48-49.
 6. 6.Давиденко В.М. Пути улучшения воспроизводства овец. // М.: - Овцеводство. – 1981. - №9. – С. 30-33.
 7. Давиденко В.М., Коврижных И.Д.,  Шинкаренко І.С., Ігнатенко О.І. и др. Пути повышения воспроизводительной  способности крупного рогатого скота и овец.   Научно-технический бюллетень УНИИЖ «Аскания-Нова», вып. 11. – Херсон, УНИИЖ «Аскания-Нова», 1981. – С. 56-61.
 8. 8.Давиденко В.М., Шинкаренко И.С. Устойчивость спермиев баранов к замораживанию. Тезисы научных сообщений ВНИОК. – Ставрополь: ВНИОК, 1981. – С. 221-223.

9.  Давиденко В.М., Шинкаренко І.С., Ігнатенко О.І.  Заморожування сперми баранів у пропіленових соломинках. Зб. «Вівчарство», вип. 22. – К.: Урожай, 1981. – С. 62-66.

1982

 1. 1.Давиденко В.М., Шинкаренко І.С., Ігнатенко О.І.  Вплив статевого навантаження баранів на холодостійкість сперміїв. // - К.: - Вісник сільськогосподарської науки. – 1982. - № 1. – С. 62-65.
 2. 2.Давиденко В.М., Шинкаренко І.С., Ігнатенко О.И., Клеопина М.О., Молдаван Т.Ф. Технологія використання  баранів-плідників і глибоке заморожування їх сперми. Зб. «Вівчарство», вип. 21. – К.: Урожай, 1982. – С. 79-83.
 3. 3.Давиденко В.М., Шинкаренко И.С. Вплив режиму відтавання на якість сперми баранів.  Зб. «Вівчарство», вип. 21. – К.: Урожай, 1983. – С. 74-76.
 4. 4.Давиденко В.М., Коврижных И.Д. Регулирование репродуктивной функции овец асканийской тонкорунной породы. Сб. «Генетические основы селекции растений и животных на Украине». – К.: Наукова думка, 1982. – С. 104-105.
 5. 5.Давиденко В.М., Ігнатенко О.И., Шинкаренко И.С., Тимофеев Е.П., Гребцов Д.Д. Использование біков-пробников на фермах промішленного типа. Научно-технический бюллетень УНИИЖ «Аскания-Нова», віп. 1. – Херсон: УНИИЖ «Аскания-Нова», 1982. – С. 59-60.
 6. 6.Давиденко В.М.,   Шинкаренко И.С.,   Гребцов Д.Д. Пути  повішения єффективности воспроизводства стада. Научно-технический бюллетень УНИИЖ «Аскания-Нова», віп. 1. – Херсон: УНИИЖ «Аскания-Нова», 1982. – С. 61-62.
 7. 7.Давиденко В.М., Игнатенко О.И. Биотехнические приеми интенсификации  воспроизводительной функции. Научно-технический бюллетень УНИИЖ «Аскания-Нова», вып. 1. – Херсон:, Унииж «Аскания-Нова», 1982. – С. 63-65.

1983

1. Давиденко В.М., Шинкаренко і.С.. Шмотолоха М.М. Вплив режиму адаптації на здатність сперми баранів переносити заморожування. // - Вісник сільськогосподарської науки. – 1983. - № 6. – С. 49-51.

2. Давиденко В.М., Шинкаренко И.С.. Клеопина М.А. Качество спермы баранов в зависимости от породы, возраста и качества шерсти. // - Животноводство. – 1983. - № 7. – С. 56-58.

 1. 3.Давиденко В.М., Коврижных И.Д. Регулирование репродуктивной функции овец асканийской тонкорунной породы. Сб. «Генетические основы селекции растений и животных на Украине». – К.: Наукова думка, 1982. – С. 104-105.

4. Давиденко В.М.. Шматолоха М.М. Влияние режима адаптации на способность спермиев баранов переносить замораживание. Сб. научных трудов ОСХИ. – Одесса: ОСХИ, 1983. – С. 49-61.

 

1984

 1. 1.Давиденко В.М., Мусіенко Ю.С.. Близниченко В.Б., Бесараб О.П., Тищенко И.В. Программатор оперативного управления технологическими процессами на молочно-товарной ферме. Брошюра. – Херсон: УНИИЖ «Аскания-Нова». 1984.
 2. 2.Давиденко В.М., Коврижных И.Д. Негормональное стимулирование воспроизводительной функции у коров. М.: - Молочное и мясное скотоводство. – 1984. - № 2. – С. 33-34.
 3. 3.Давиденко В.М., Игнатенко О.И. Стимуляция воспроизводительной функции коров. // М.: - Животноводство. - № 3. – С. 51-52.
 4. 4.Давиденко В.М., Коврижных И.Д.  Стимуляция воспроизводительной функции у коров с помощью тетравита. // М.: - Молочное и мясное скотоводство. -№ 7. – С. 30-
 5. 5.Давиденко В.М., Коврижних І.Д.  Ультрафіолетові промені, вітаміни і відтворення. // - Тваринництво України. 1984. - № 10. – С. 40.
 6. 6.Давиденко В.М. Прогрессивная  организация воспроизводства овец. – Херсон: МСХ, 1984. – 3 с.
 7. 7.Давиденко В.М., Коврижных И.Д.  Действие амола в сочетании с СЖК на функцию яичников овец. М.: - Животноводство. – 1984. - № 12. – С. 45-46.
 8. 8.Давиденко В.М., Игнатенко О.И. Нормализация и стимуляция репродуктивной функции у коров. Научно-технический бюллетень УНИИЖ «Аскания-Нова», вип.Херсон: УНИИЖ «Аскания-Нова»,  1984. – С. 77-81.
 9. 9.Давиденко В.М., Шинкаренко І.С., Молдаван Т.Ф. Здатність сперміїв баранів різних порід, віку, і продуктивності переносити заморожування. Республіканський міжвідомчий тематичний збірник “Вівчарство”, вип.. 23. – К.: Урожай, 1984. – С. 41-44.

1985

1.Давиденко В.М., Гладкова А.И., Сидорова И.Р., Шматолоха М.М. Гормональные показатели крови и  спермопродукции баранов. – М.: - Ветеринария. – 1985. - № 8. – С. 56-57.

2. Давиденко В.М., Шинкаренко И.С., Гребцов Д.Д. Молочная продуктивность и воспроизводительная способность англеризованного скота. Научно-технический бюллетень УНИИЖ «Аскания-Нова», вип. 11.  Херсон: УНИИЖ «Аскания-Нова»,  1985. – С. 54-57.

 1. 4.Давиденко В.М., Гладкова А.И., Коврижных И.Д. Гормональные механизмы действия амола у овец. М.:  Доклады ВАСХНИЛ, - 1985. - № 12. – С. 25-27.

1989

 1. 1.Давиденко В.М.. Гладкова А.И.. АлёшинаН.А.. Коврижных И.Д. Синхронизация охоты у овец с помощью амола. // - М.: - Зоотехния. – 1989. - № 5. – С. 65-67.
 2. 2.Давиденко В.М., Попелишко О.Н. Лаборатория селекционно-племенной работы на ферме. – Николаев: Николаевское управление сельского хозяйства, 1989. –3 с.
 3. 3.Давиденко В.М. Двусменная работа на ферме. – М.: -Молочное и мясное скотоводство. – 1989. - № 6. – С. 31.

1990

 1. 1.Давиденко В.М.. Шинкаренко И.С. Влияние возраста, породы, продуктивности на способность спемы баранов переносить глубокое замораживание. Сб. научних работ Одесского СХИ. – Одесса: ОСХИ, 1990.- С. 105-111.
 2. 2.Давиденко В.М., Сушко И.Д. Важный резерв интенсификации отрасли.. Брошюра. – Николаев: Николаевское облплемобъединение, 1990. – 5 с.
 3. 3.Давиденко В.М. Оптимальные сроки ягнения.   //  - М.: -Овцеводство. – 1990. – С. 14-15.
 4. 4.Давиденко В.М., Онаховский А.Ю. Устройство для выпаивания молозива и молока телятам. // М.: - Молочное и мясное скотоводство. – 1990. - № 2. – С.18.
 5. 5.Давиденко В.М., Игнатенко О.И., Давиденко В.В. Липидные добавки к рациону и их влияние на качество и аминокислотный состав спермы баранов. Тезисы докладов проф.-преподв. состава НФ ОСХИ по итогам НИО за 1989 г. – Николаев: НФОСХИ, 1990. – С. 32-33.
 6. 6.Давиденко В.М. М.Г. Ливанов – пионер отечественной научной зоотехнии. Тезисы докладов проф.-преподв. состава НФ ОСХИ по итогам НИО за 1989 г. – Николаев: НФОСХИ, 1990. – С. 39-40.
 7. 7.давиденко В.М., КарташенкоА.И. Способ синхронизации и стимуляции половой охоты у овец. Тезисы Всесоюзной  конференции «Физиология продуктивных животных – решение продовольственной программы СССР», Тарту, 13-15 сентября 1989 г. – Таллин: МСХ СССР, 1990. – С. 126-127.
 8. 8.Давиденко В.М., Коврижных И.Д. Стимуляция воспроизводительной функции у коров.  Тезисы Всесоюзной  конференции «Физиология продуктивных животных – решение продовольственной программы СССР», Тарту, 13-15 сентября 1989 г. – Таллин: МСХ СССР, 1990. – С. 127-128.
 9. 9.Давиденко В.М., Давиденко В.В., Игнатенко О.И. Липидные добавки к рациону и их влияние на качество и аминокислотный состав спермы баранов. Сб. научных трудов ОСХИ «Технологические приемы интенсификации кормления с.-х. Животных в условиях юга Украины». – Одесса: ОСХИ, 1990. – С. 77-83.

 

1991

 1. 1.Давиденко В.М. Ефективне відтворення овець. // - Тваринництво України. - 1991 - № 4. – С. 20-21.
 2. 2.Давиденко В.М. Основоположник отечественной зоотехнии. // - М.:  Земля и люди. – 1991. - № 39 /247/. – С. 5.
 3. 3.Давиденко В.М., Гладкова А.И., Катрошенко А.И. Гормональные эффекты препаратов, применяемых для стимуляции половой охоты. Материалы Международной конференции «Биологические основы высокой продуктивности сельскохозяйственных животных», Боровск, 3-7 сентября 1990 г. ч. 111. – Боровск: МСХ СССР, 1991. – С. 48-58.
 4. 4.Давиденко В.М., Кошельник Р.П. Совершенствование молочного скота Николаевской области. Сб. научных трудов Одесского СХИ «Селекционные и технологические методы повышения продуктивности сельскохозяйственных животных и птицы в южном регионе Украины». – Одесса: ОСХИ. 1991. – С. 13-18.

 

1993

 1. 1.Давиденко В.М., Блажчук І. О. Відтворювальна функція корів у залежності від віку і продуктивності. Тези доповідей обласної науково-теоретичної конференції “Соціально-економічні та технологічні проблеми АПК Причорномор’я  і шляхи їх вирішення”. Миколаїв,    28-29 квітня 1993р. – Миколаїв: МСГІ, 1993. - С. 40-41.
 2. 2.Кот С.П.. Давиденко В.М., Кіщак І.Т. Динаміка титру спермоантитіл в сироватці крові телиць і корів у взаємоз’язку з статевою функцією. Тези доповідей обласної науково-теоретичної конференції “Соціально-економічні та технологічні проблеми АПК Причорномор’я  і шляхи їх вирішення”. Миколаїв,    28-29 квітня 1993р. – Миколаїв: МСГІ, 1993. - С. 42-43.
 3. 3.Давиденко В.М. Лабораторія для селянських господарств. // - Тваринництво України. – 1993. - № 3. – С. 5.
 4. 4.Давиденко В.М.  Тривалість використання бугаїв. // - Тваринництво України. – 1993. - № 3. – С. 13.
 5. 5.Давиденко В.М., Коржан В.В. Интенсивное выращивание ремонтных телок. Сб. научных трудов Одесского СХИ «Биологические основы продуктивности сельскохозяйственных животных и птицы».  – Одесса: ОСХИ, 1993. – С. 24-28.

 

1994

 1. 1.Давиденко В.М. Особенности половой системы овец. Материалы Международной научно-практической конференции, посвященной 90-летию со дня рождения Магды И.И. «Современные проблемы ветеринарной  хирургии». – Харьков: ХЗВИ, 1994. – С. !6.
 2. 2.Давиденко В.М. Анатомия шейки матки овец асканийской и цигайской пород.   Материалы Международной научно-практической конференции, посвященной 90-летию со дня рождения Магды И.И. «Современные проблемы ветеринарной  хирургии». – Харьков: ХЗВИ, 1994. – С. !7.
 3. 3.Давиденко В.М. Универсальный метчик овец. Брошюра. – Николаев: Управление сельського хозяйства Николаевской области, 1994. – 4 с.
 4. 4.Кот С.П.. Давиденко В.М., Кіщак І.Т. Неспецифічна резистентність організму корів протягом фізіологічних родів і у післяродовий період. Тези доповідей науково-практичної конференції проф.-викладацького складу, наукових працівників та аспирантів Миколаївського СГІ. 15-17 березня 1994 р. – Миколаъв: МСГІ, 1994. – 22-23.
 5. 5.Давиденко В.М., Кот С.П., Кіщак І.Т. Запліднюваність корів у залежності від сезону року і від терміну охоти після отелення.  Тези доповідей науково-практичної конференції проф.-викладацького складу, наукових працівників та аспирантів Миколаївського СГІ. 15-17 березня 1994 р. – Миколаъв: МСГІ, 1994. – 23-24.
 6. 6.Давиденко В.М. Мітчик овець. // - Тваринництво України. – 1994. - № 5. – С. 8-9.
 7. 7.Давиденко В.М., Мусієнко Ю.С. та інш. Із славним ювілеєм.. // - Тваринництво України. – 1994. - № 5. – С. 3.

1995

 1. 1.Давиденко В.М., Уманська Л.В., Кот С.П. Переваги ректо-цервікального способу осіменіння корів. Тези доповідей обласної науково-практичної конференції ”Сучасні проблеми АПК та шляхи їх вирішення в умовах Півдня  України”. 20 квітня 1995 р. – Миколаїв: МСГІ, 1995. – 35.
 2. 2.Кот С.П., Давиденко В.М. Неспецифічна резистентність організму корів у період статевого циклу.  Тези доповідей обласної науково-практичної конференції ”Сучасні проблеми АПК та шляхи їх вирішення в умовах Півдня  України”. 20 квітня 1995 р. – Миколаїв: МСГІ, 1995. – 40.
 3. 3.Давиденко В.М. Оптимальні терміни окотів. // - Тваринництво України. – 1995. - №4-5. – С. 18.
 4. 4.Давиденко В.М., Уманська Л.В. Ректоцервікальний спосіб осіменіння корів і телиць. – Миколаїв: РИП “Біоніка”, 1995. – 2 с.
 5. 5.Давиденко В.М. Фермеру корисно знати. - Миколаїв: РИП “Ріоніка”, 1995. – 3 с.
 6. 6.Давиденко В.М.. Уманська Л.В.  Запліднюваність корів. // - Тваринництво України. – 1995. - № 6. – С. 19.
 7. 7.Давиденко В.М. Пінцет для роботи із замороженою спермою. // - Тваринництво України. – 1995. - № 8. – С. 11.

1996

 1. 1.Давиденко В.М., Наконечний І.М. Ураження ратиць у корів. // - Тваринництво України. – 1996. - № 3. – С. 18.
 2. 8.Давиденко В.М. Міх для нагнітання повітря в штучну вагіну. // - Тваринництво України. – 199. - № 6. – С. 17.
  1. 2.Кот С.П., Яблонський В.А.. Давиденко В.М. Клітинні  фактори неспецифічної резистентності організму телиць в період статевого циклу. Тези доповідей обласної науково-практичної конференції  “Перспективні напрями розвитку АПК Причорноморського регіону”, 24-26 квітня 1996 р.року. – Миколаїв: МСГІ, 1996. – С. 60.
  2. 3.Давиденко В.М.. Кот С.П. Тези доповідей обласної науково-практичної конференції  “Перспективні напрями розвитку АПК Причорноморського регіону”, 24-26 квітня 1996 р.року. – Миколаїв: МСГІ, 1996. – С. 62.
  3. 4.Давиденко В.М., Мащенко Р.І. Відтворна функція телиць у залежності від їх розвитку. Тези доповідей обласної науково-практичної конференції  “Перспективні напрями розвитку АПК Причорноморського регіону”, 24-26 квітня 1996 р.року. – Миколаїв: МСГІ, 1996. – С. 64-65.
  4. 5.Кот С.П., Давиденко В.М.  Вплив власного молозива, естрофану та їх комбінованого застосування на відтворювальну функцію у корів в раній післяродовий період. Тези доповідей обласної науково-практичної конференції  “Перспективні напрями розвитку АПК Причорноморського регіону”, 24-26 квітня 1996 р.року. – Миколаїв: МСГІ, 1996. – С. 63-64.
  5. 6.Томілі Ю.А.. Давиденко В.М.  Радіоактивне забруднення риби з промислу в Дніпро-Бузькому лімані. Тези доповідей обласної науково-практичної конференції  “Перспективні напрями розвитку АПК Причорноморського регіону”, 24-26 квітня 1996 р.року. – Миколаїв: МСГІ, 1996. – С. 70-71.
  6. Томілі Ю.А.. Давиденко В.М.. Цуканов В.Т.  Розмір забруднення “Чорноморським” стронцієм-90 сільськогосподарської продукції господарств Інгульської хрошувальної системи. Тези доповідей обласної науково-практичної конференції  “Перспективні напрями розвитку АПК Причорноморського регіону”, 24-26 квітня 1996 р.року. – Миколаїв: МСГІ, 1996. – С. 71.
  7. 8.Давиденко В.М. М.Ф. Іванов – талановитий педагог та вчений. // - Вісник аграрноъ науки. – 1996. - № 3. – С. 78-80.
  8. 9.Давиденко В.М. М.Ф. Іванов – талановитий педагог і популяризатор зоотехнії. Матеріали Міжнародної конференції, присвяченої 125-річчю від дня народження М.Ф.Іванова «Розвиток наукової спадщини академіка М.Ф. Іванова щодо породоутворення та селекції с.-г. тварин». – К.: УААН, 1996. – С. 81.
  9. 10.Давиденко В.М. Признаки хорошей коровы. – Николаев: РИП «Рионика», 1996. – 3 с.

1997

 1. 1.Давиденко В.М. Потенціальне та фактичне багатопліддя овець. Зб. наукових робіт Миколаївського СГІ. – Миколаїв: МСГІ, 1997. – С. 99-101.
 2. 2.Давиденко В.М.. Мащенко Р.І. Режим кругло річного племінного використання баранів. Зб. наукових праць Миколаївської сільськогосподарської дослідної станції “Інтеграція науки з виробництвом – головний шлях збільшення збору сільськогосподарської продукції . зниження витрат при її виробництві”. – Миколаїв: УААН, 1997. – С. 159-160.
 3. 3.Давиденко В.М., Кот С.П. Ефективність застосування молозива і естрофану з метою профілактики неплідності у корів у ранній післяродовий період. Зб. Наукових праць  Миколаївської сільськогосподарської дослідної станції “Інтеграція науки з виробництвом – головний шлях збільшення збору сільськогосподарської продукції . зниження витрат при її виробництві”. – Миколаїв: УААН, 1997. – С. 160-161.
 4. 4.Давиденко В.М., Кот С.П.. Бондар А.О. Технологія вівчарства в умовах фермерського господарства. Зб. матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції “Сучасні проблеми ветеринарної медицини, зооінженерії та технології продуктів тваринництва”, 9-11 жовтня 1997 р.

-         Львів: МАПК України, 1997. – С. 482-484.

 1. 5.Давиденко В. М., Бондар А.О. Зб. наукових праць Міжнародної конференції, присвяченої 90-річчю від дня народження професора К.Б. Свєчина “Проблеми індивідуального розвитку сільськогосподарських тварин. – К.: УААН, 1997. – С. 90-93.
 2. 6.Давиденко В.М., Кот С.П. Неспецифічна резистентність корів. Зб. наук. праць Миколаївського СГІ “Вісник аграрної науки Причорномор’я”, вип.. 2. – Миколаїв: МСГІ, 1997. – С. 90-93.
 3. 7.Давиденко В.М. Запліднююча здатність  замороженої сперми баранів. Зб. наук. праць науково-виробничої конференції, присвяченої 50-річчю відкриття здатності сперміїв ссавців зберігати біологічну повноцінність і генетичну інформацію після заморожування “Біотехнологічні, селекційні та організаційні методи відтворення, зберігання і використання генофонду тварин”. – Київ: УААН, 1997. – С. 48-49.
 4. 8.Кругляк А.П., Давиденко В.М., Кушнір В.М., Журавель М.П. Смирнов Ігор Васильович. У книзі “Українські вчені-аграрії ХХ століття”. Частина І. – К.: Аграрна наука, 1997. – С. 207-209.

1998

1. Давиденко В.М., Ващенко О.І. Вдосконалення молочного скотарства Миколаївської області.  . Зб. наук. праць Миколаївського СГІ “Вісник аграрної науки Причорномор’я”, вип.. 3. – Миколаїв: МСГІ, 1998. – С. 93 – 94.

2. Давиденко В.М., Бондар А.О., Іванова О.В. Зв’язок між тривалістю охоти і заплідненням овець.  . Зб. наук. праць Миколаївського СГІ “Вісник аграрної науки Причорномор’я”, вип.. 4. – Миколаїв: МСГІ, 1998. – С. 80-85.

 1. 4.Давиденко В.М. Особливості організації відтворення овець з метою підвищення конкурентноздатності галузі. Міжвідомчий тематичний науковий збірник “Вівчарство”. –К.: Аграрна наука, -1998. - № 30. – С. 115-116.
 2. 5.Давиденко В.М. Анатомія органів розмноження овець. У книзі Біологічні фактори інтенсифікації відтворення овець. – К.: Аграрна наука, 1998. – С. 5-35.
 3. 6.Давиденко В.М.  Фізіологія репродуктивної функції овець. У книзі Біологічні фактори інтенсифікації відтворення овець. – К.: Аграрна наука, 1998. – С. 36-139.
 4. 7.Давиденко В.М.  Технологія вівчарства в умовах фермерських господарств. У книзі Біологічні фактори інтенсифікації відтворення овець. – К.: Аграрна наука, 1998. – С. 200-210..

 

1999

 1. 1.Давиденко В.М., Даниленко Г.К. Статева охота у овець. // - Вісник аграрної науки Причорномор’я, вип. 5. – Миколаъв: МСГЫ, 1999. – С. 83-65.

2000

 1. 1.Давиденко В.М. Вчені-біологи України. У книзі «Корифеї української науки». – Миколаїв: Тетра, 2000. – С. 56-66.
 2. 2.Давиденко В.М. Квасницький Олексій Володимирович. У книзі «Корифеї української науки». – Миколаїв: Тетра, 2000. – С. 86.
 3. 3.Давиденко В.М.  Палас Петро Симон. У книзі «Корифеї української науки». – Миколаїв: Тетра, 2000. – С. 86-87.
 4. 4.Давиденко В.М. Іванов Михайло Федорович. У книзі «Корифеї української науки». – Миколаїв: Тетра, 2000. – С. 89-93.
 5. 5.Давиденко В.М. Вчені-біологи України. У книзі «Корифеї украънської науки». – Миколаїв: Тетра, 2000. – С. 56-66.
 6. 6.Давиденко В.М.  . У книзі «Корифеї української науки». – Миколаїв: Тетра, 2000. – С. .
 7. 7.Давиденко В.М. Ліванов Михайло Григорович. У книзі «Корифеї української науки». – Миколаїв: Тетра, 2000. – С. 93-94.
 8. 8.Давиденко В.М. Смирнов Ігор Васильович. У книзі «Корифеї української науки». – Миколаїв: Тетра, 2000. – С. 94-95 .
 9. 9.Давиденко В.М. Гржицький Степан Зенонович. У книзі «Корифеї української науки». – Миколаїв: Тетра, 2000. – С. 95-96 .
 10. 10.  Давиденко В.М.  Кир’яков Михайло Михайлович. У книзі «Корифеї української науки». – Миколаїв: Тетра, 2000. – С. 98 .
 11. 11.  Давиденко В.М.  Ремесло Василь Миколайович. У книзі «Корифеї української науки». – Миколаїв: Тетра, 2000. – С. 99 .
 12. 12.  Давиденко В.М.  Прокопович Петро Іванович – людина, вчений, громадянин.  Зб. Наукових праць МФ НУ «КМА», том 6. – Миколаїв: МФ НУ «КМА», 2000. – С. 45-48.

 

2001

 1. 1.Давиденко В.М., Воскобойнікова Н.О.  Обгрунтування необхідності заповідання затоки на річці Південний Буг поблизу села Себіно. Зб. Доповідей ХІ Всеукраїнської наукової конференції Донецького державного технічного Університету «Охорона навколишнього середовища та раціональне використання природних ресурсів», том 2. – Донецьк: ДТУ, 2001. – С. 92-93.
 2. 2.Давиденко В.М. Противник сірості в науці. Науково-практична конференція «Науковий подвиг І.В. Смирнова» до 90-річчя від дня народження вченого-біолога. – К.: Аграрна наука, 2001. – С. 47-48.
 3. 3.Давиденко В.М., Петрович З.Й. Вовки Кінбурнського півострова. Зб. наукових праць МФ НУ «КМА» «Екологія», том ІІ. – Миколаїв: МФ нау «КМА», 2001. – С. 51-54.
 4. 4.Давиденко В.М., Кот С.П., Мельник В.О. Фагоцитарна активність нейтрофілів і моноцитів у крові телиць в період статевого циклу. Зб. наукових праць Миколаївського ДУ ім. Сухомлинського, вип. 1. – Миколаїв: МДУ, 2001. – С. 45-49.
 5. 5.Давиденко В.М.. Петрович З.Й. Вовки Кінбурнського півострова. // - К.: -Рідна природа. – 2001. - № 1. – С. 50-51.

 

2002

1. Давиденко В.М., Кот С.П., Воротинцева Г.В. Продуктивне тваринництво на заповідних і рекреаційних територіях Кінбурнського півострова.//Вісник аграрної науки Причорномор’я: зб. наукових праць. – Миколаїв: МДАУ,  2002. – С 2008- 213.

 1. 2.Давиденко В.М. (у співавторстві С.П. Кот, Мельник В.О.) Фагоцитарна активність нейтрофілів і моноцитів у корів і телиць у період статевого дозрівання. // Міжвідомч. Темат. Науковий збірник “Ветеринарна медицина”. – Харьків: УААН. – 2002. – С.307-309.
  1. 6.Давиденко В.М. З історії заповідної справи. В книзі «Заповідна справа». – Миколаїв: МФ НУ «КМА», 2002. –  С. 11-31.
  2. 7.Давиденко В.М.  Природні комплекси України.. В книзі «Заповідна справа». – Миколаїв: МФ НУ «КМА», 2002. –  С. 34-59.
  3. 8.Давиденко В.М.  Піонери і фундатори заповідної справи в Україні. В книзі «Заповідна справа». – Миколаїв: МФ НУ «КМА», 2002. –  С. 8-10 Давиденко В.М.  Заповідання і заповідні території. В книзі «Заповідна справа». – Миколаїв: МФ НУ «КМА», 2002. –  С. 65-76.
  4. 9.Давиденко В.М.  Червона книга. В книзі «Заповідна справа». – Миколаїв: МФ НУ «КМА», 2002. –  С. 84-92.
  5. Давиденко В.М.  Заповідні території Миколаївської області. В книзі «Заповідна справа». – Миколаїв: МФ НУ «КМА», 2002. –  С. 94-113.

2003

 1. 1.Давиденко В.М., Воротинцева Г.В., Садовський Г.В. Природний заповідниу “Єланецький степ”// Наукові праці МДУ ім.. Сухомлинського. – Миколаїв:  МДУ, 2003. – С. 72-73.
 2. 2.Давиденко В.М. Професор М.І. Калінін – вчений, педагог, людина.// Зб. наук. праць, випуск 3. – Миколаїв:, МДУ, 2003. – С. 7-9.
 3. 3.Давиденко В.М.,Рожков І.М. Історико-археологічний заповідник “Ольвія”.// Зб. наукових праць, випуск 3. – Миколаїв: МДУ, 2003. – С. 35-41.
 4. 4.Кот С.П. Давиденко В.М., Мельник В.О. Динаміка титру спермоантитіл у сироватці крові корів і телиць у взаємозв’язку з їх статевою функцією.// Науковий вісник Львівської національної академії ветеринарної медицини ім.. С.З. Гжицького, том 5 (№ 3), частина “. – Львів: ЛНАВМ, 2003. – С. 44-48.

2004

1.Давиденко В.М., Кот С.П. Вплив технології обробки сперми баранів на стан акросомного комплексу сперміїв.// Науковий вісник Національного аграрного університету, №78, 2004. – С. 70-75.

2. Давиденко В.М., Кот С.П. Оптимальные сроки ягнения.// Сб. научных трудов ученных Рязансой гос. с.-х. академии  им. професора П.А. Костычева. – Рязань: РСХА,  2004. – С. 303-304.

 1. 5.Давиденко В.М., Кот С.П.. Рожков І.М. Вплив ліпідного рівня раціонів баранів на амінокислотний склад їх сперми. // Науково-технічний бюлетень інституту біології тварин, випуск 5, № 3. – Львів: УААН, 2004. – С. 178-181.
 2. 6.Давиденко В.М., Добро вольський В.В., Деркач О.М. Рівень екологізації навчальних планів провідних миколаївських університетів.// Міжнародна науково-практична конференція “Перспективи вищої освіти: роль міжнародних консорціумів” – Миколаїв: МНУ кораблебудування, 2004. – С. 18-21.
 3. 7.Давиденко В.М. Скаржинський Віктор Петрович – талановитий агроном, лісівник, садівник. // Зб. наук. праць МДУ. “ІV регіональні новорічні біологічні читання”. – Миколаїв: МДУ, 2004. – С. 69-71.
 4. 8.Давиденко В.М. Миколаївський зоопарк ( у кн.. “Миколаїв: природа, техніка, люди”).// - Миколаїв: МОД, 2004. – С. 95-97.
 5. 9.Давиденко В.М. Рослини регіону міста Миколаєва, занесені до Червоної книги.// ( у кн.. “Миколаїв: природа, техніка, люди”).// - Миколаїв: МОД, 2004. – С. 98.
 6. 10.Давиденко В.М. Лікарські рослини міста Миколаєва.// ( у кн.. “Миколаїв: природа, техніка, люди”).// - Миколаїв: МОД, 2004. – С. 95.
 7. 11.Давиденко В.М. Отруйні рослини регіону міста Миколаєва.// ( у кн.. “Миколаїв: природа, техніка, люди”).// - Миколаїв: МОД, 2004. – С. 99.
 8. 12.Давиденко В.М. Отруйні тварини природної арени міста Миколаєва.// ( у кн.. “Миколаїв: природа, техніка, люди”).// - Миколаїв: МОД, 2004. – С. 100.
 9. 13.Давиденко В.М. Синантропні тварини міста Миколаєва.// ( у кн.. “Миколаїв: природа, техніка, люди”).// - Миколаїв: МОД, 2004. – С. 101.
 10. 14.Давиденко В.М. Походження та еволюція овець. У книзі “Теорія і практика біології використання племінних баранів” – Миколаїв: МОНУ, 2004. – С. 11-20.
 11. 15.Давиденко В.М.  Основи відбору вирощування, оцінки та племінного використання баранів. У книзі “Теорія і практика біології використання племінних баранів” – Миколаїв: МОНУ, 2004. – С. 22-35.
 12. 16.Давиденко В.М.  Основи сперматології. У книзі “Теорія і практика біології використання племінних баранів” – Миколаїв: МОНУ, 2004. – С. 38-51.
 13. 17.Давиденко В.М. Вплив ендогенних факторів на спермопродукцію баранів-плідників. У книзі “Теорія і практика біології використання племінних баранів” – Миколаїв: МОНУ, 2004. – С. 57-86.
 14. 18.Давиденко В.М.  Вплив екзогенних факторів на спермопродуктивність баранів-плідників. У книзі “Теорія і практика біології використання племінних баранів” – Миколаїв: МОНУ, 2004. – С. 87-97.
 15. 19.Давиденко В.М.  Вплив різного рівня ліпідів у раціоні баранів-плідників на показники їх сперми. У книзі “Теорія і практика біології використання племінних баранів” – Миколаїв: МОНУ, 2004. – С. 116-132.
 16. 20.Давиденко В.М.  Вплив біологічно активних речовин різної природи на якість сперми баранів.. У книзі “Теорія і практика біології використання племінних баранів” – Миколаїв: МОНУ, 2004. – С. 134-140.
 17. 21.Давиденко В.М.  Дія на сперміїв деяких фізичних, хімічних і біологічних факторів при заморожуванні і тривалому зберіганні сперми баранів. У книзі “Теорія і практика біології використання племінних баранів” – Миколаїв: МОНУ, 2004. – С. 145-189.
 18. 22.Давиденко В.М.  Заморожування сперми баранів у пропіленових соломинках. У книзі “Теорія і практика біології використання племінних баранів” – Миколаїв: МОНУ, 2004. – С. 194-204.
 19. 23.Давиденко В.М. Вплив технологічної обробки сперми на деформацію сперміїв баранів-плідників. У книзі “Теорія і практика біології використання племінних баранів” – Миколаїв: МОНУ, 2004. – С. 205-225.
 20. 24.Давиденко В.М. Асканійська технологія інтенсивного племінного використання баранів. У книзі “Теорія і практика біології використання племінних баранів” – Миколаїв: МОНУ, 2004. – С. 231-271.
 21. 25.Давиденко В.М. Організація відтворення овець. У книзі “Теорія і практика біології використання племінних баранів” – Миколаїв: МОНУ, 2004. – С. 275304.

2005

 1. 1.Давиденко В.М. Екологізація тваринництва.// Зб. наук. праць Херсонського держ. Університету “Фальцфейнівські читання”, том І. – Херсон: ХДУ, 2005. – С.158-160.
 2. 2.Давиденко В.М. Екологызація тваринництва.// Тези доповідей Причорноморської регіональної науково-практичної конференції. 20-22 квітня 2005 року. – Миколаїв: МДАУ, 2005. – С. 41.

 

2006

 1. 1.Давиденко В.М., Ігнатенко О.І., Гребцов Д.Д. Спосіб профілактики репродуктивної функції сухостійних корів. – Нова-Каховка: УНДІТ «Асканія-Нова», 2006. у зб « Науково-технічні розробки в галузі тваринництва». – С. 126-127.
 2. 2.Давиденко В.М., Попов М.Ф., Ігнатенко О.І.. Гребцов Д.Д.  Спосіб поліпшення репродуктивної функції корів після отелення. - Нова-Каховка: УНДІТ «Асканія-Нова», 2006. у зб « Науково-технічні розробки в галузі тваринництва». – С. 126.
 3. 3.Давиденко В.М., Шинкаренко І.С., молдаван Т.Ф., Клеопіна М.О. Штучне середовище для розбавлення сперми баранів перед заморожуванням. - Нова-Каховка: УНДІТ «Асканія-Нова», 2006. у зб « Науково-технічні розробки в галузі тваринництва». – С. 131-132.
 4. 4.Давиденко В.М., Попов М.Ф., Коврижних І.Д. Спосіб стимуляції статевої охоти у корів після отелення. - Нова-Каховка: УНДІТ «Асканія-Нова», 2006. у зб « Науково-технічні розробки в галузі тваринництва». – С. 129.
 5. 5.Давиденко В.М., Кот С.П. Удосконалення методів навчання племінних баранів віддавати сперму на штучну вагіну. – Миколаїв: МДАУ, 2007. – С. 29-32.
 6. 6.Кот С.П., Давиденко В.М. Вплив синтетичних аналогів простогландину F два альфа та їх комбінацій з біологічно активними препаратами на відтворну функцію телиць. // Вісник аграрної науки Причорномор’я. – Миколаїв, МДАУ, 2006. – С. 215-220.
 7. 7.Давиденко В.М. Екологізація тваринництва: стан, проблеми.// Наукові праці МДГУ ім.. Петра Могили. – Миколаїв: МДГУ, 2006. – С. 79-82.
 8. 8.Давиденко В.М. Предмет і завдання сперматології. // Тези доповідей Причорноморської регіональної науково-практичної конференції проф..-викладацького складу МДАУ (26-28 квітня 2006 р.). – Миколаїв: МДАУ, 2006. – С. 32-34.
 9. 9.Кот С.П., Давиденко В.М. Динаміка імунобіологічної реактивності організму телиць у синхронізовану молозивом охоту. //  Тези доповідей Причорноморської регіональної науково-практичної конференції проф..-викладацького складу МДАУ (26-28 квітня 2006 р.). – Миколаїв: МДАУ, 2006. – С. 28-29.
 10. 10.  Бабенко Д.В., Давиденко В.М. Щодо європетизації вищої освіти. // -Наука і методика: збірник науково-методичних праць. – К.: Аграрна освіта, 2006. –Випуск 6. – С. 7-13.
 11. 11.  Давиденко В.М., Кот С.П. Форми самостійної роботи студентів. // Тези доповідей науково-практичного семінару “Удосконалення організації самостійної роботи студентів і її навчально-методичне забезпечення”. – Миколаїв:МДАУ, 2006. – С. 21-23.
 12. 12.  Давиденко В.М., Кот С.П. Фактори, що визначають ефективність навчання (із історії технології навчання). // Тези доповідей науково-практичного семінару “Шляхи подальшого удосконалення навчального процесу в умовах інтеграції до Європейського освітнього простору та поглиблення спеціалізації”. – Миколаїв: МДАУ, 2006. – С. 11-18.
 13. 13.  Давиденко В.М. Стежками старовинного парку Віктора Скаржинського.// - Миколаїв: Агросвіт, МДАУ, 2006. 16 листопада 2006 р. - № 6 (065). 
 14. 14.  Давиденко В.М., Кот С.П. Вплив синтетичних аналогів простагландину F2α  та їх комбінацій з біологічно активними препаратами на відтворну функцію телиць. – Миколаїі: “Вісник аграрної науки Причорномор’я”, 2006. –С. 215-220.

15. Давиденко В.М., Кот С.П. Фактори, що визначають ефективність навчання (із історії технології навчання) – Миколаїв: Тези доповідей науково-практичного семінару «Шляхи подальшого удосконалення навчального процесу в умовах інтеграції до Європейського освітнього простору та поглиблення спеціалізації», 2006. – С. 11-20.

16. Давиденко В.М., Кот С.П. Форми самостійної роботи студентів. – Миколаїв: Тези доповідей науково-практичного семінару «Удосконалення організації самостійної роботи студентів і її навчально-методичного забезпечення», 2006. С. 21-23.

17. Давиденко В.М.  Екологізація тваринництва: стан, проблеми. – Зб. наукових праць Миколаївського держ. Гуманітарного університету, 2006. – Випуск 45, том 58. – С.79-82.

 1. 18.  Бабенко Д.В., Давиденко В.М. Щодо європетизації вищої освіти. –Наука і методика: зб. науково-методич. Праць, 2006. –Вип. 6. – С. 7-13.

.

2007

1. Давиденко В.М., Кот С.П. Новітні форми технології навчання – Миколаїв: Тези доповідей науково-практичного семінару «Впровадження новітніх технологій в освіті», травень 2007. – С. 21-23.

2. Кот С.П., Давиденко В.М. Неспецифічна резистентність організму телиць у період статевого дозрівання. // Тези доповідей Причорноморської регіональної науково-практичної конференції проф..-викладацького складу (11-13 квітня 2007 р.). – Миколаїв: МДАУ, 2007. –

 1. 3.Давиденко В.М., Кот С.П. Удосконалення методів навчання племінних баранів віддавати сперму на штучну вагіну. //  Тези доповідей Причорноморської регіональної науково-практичної конференції проф..-викладацького складу (11-13 квітня 2007 р.). – Миколаїв: МДАУ, 2007. – С. 29-32.

3. Бабенко Д.В., Давиденко В.М. Щодо європетизації вищої освіти. // Вісник аграрної науки Причорномор’я. – Випуск 1(39). – Миколаїв: МДАУ, 2007. – С.

4. Давиденко В.М. Науково-дослідна робота студентів. // Тези доповідей науково-практичного семінару    “Підвищення рівня науково-дослідної діяльності обдарованої молоді”,(квітень 2007 р.). – Миколаїв: МДАУ, 2007. – С. 13-18.

5 Давиденко В.М., Кот С.П. Гуманізація фахової освіти зооінженерного напряму. // Тези доповідей науково-практичного семінару “Проблеми гуманізації аграрної освіти та удосконалення професійної направленості соціально-гуманітарних дисциплін”. (лютий 2007 р.). – Миколаїв: МДАУ, 2007. – С. 2-6.

6.Давиденко В.М., Кот С.П. Фактори, що визначають якість і конкурентноздатність фахівців зооінженерного напряму на ринку праці. // Тези доповідей науково-практичного семінару “Якість підготовки фахівців в умовах інноваційної перебудови української освіти”, (жовтень 2007 р.) – Миколаїв: МДАУ, 2007. – С. 15-20.

7. Давиденко В.М., Кот С.П. Неспеціфічна резистентність організму телиць в період статевого дозрівання. – Миколаїв: Тези доповідей Причорноморської регіональної науково-практичної конференції професорсько-викладацького складу МДАУ, 11-13 квітня 2007. – С. 26-27.

8.Давиденко В.М., Кот С.П. Інтерактивні методи навчання: суть і значення. –   Тези доповідей науково-практичного семінару “Інтерактивні методи навчання в сучасній вищій аграрній освіті”, листопад 2007 р. - Миколаїв: МДАУ, 2007. – С. 5-10.

 1. 8.Давиденко В.М., Кот С.П. Ділові ігри і моделювання як інноваційні технології навчання. - Тези доповідей науково-практичного семінару “ Інноваційні технології аграрної освіти: проблеми та перспективи розвитку”, грудень 2007 р. - Миколаїв: МДАУ, 2007. – С. 5-8.
 2. 9.Давиденко В.М. Природно-соціальна характеристика Кінбурнського півострова. У книзі “Кінбурнський півострів – одне із семи чудес Миколаївщини. – Миколаїв: МОД, 2007. – С. 3-23.
 3. 10.Давиденко В.М.  Заповідні території Кінбурнського півострова. У книзі “Кінбурнський півострів – одне із семи чудес Миколаївщини. – Миколаїв: МОД, 2007. – С. 24- 29.
 4. Давиденко В.М.  Пелікани Кінбурнського півострова. У книзі “Кінбурнський півострів – одне із семи чудес Миколаївщини. – Миколаїв: МОД, 2007. – С. 30-34.
 5. 12.Давиденко В.М.  Вовки Кінбурнського півострова. У книзі “Кінбурнський півострів – одне із семи чудес Миколаївщини. – Миколаїв: МОД, 2007. – С. 35-38.
 6. 13.Давиденко В.М.  Єнотовидна собака Кінбурнського півострова. У книзі “Кінбурнський півострів – одне із семи чудес Миколаївщини. – Миколаїв: МОД, 2007. – С. 39.
 7. 14.Давиденко В.М.  Орлани Кінбурнського півострова. У книзі “Кінбурнський півострів – одне із семи чудес Миколаївщини. – Миколаїв: МОД, 2007. – С. 40.
 8. 15.Давиденко В.М.  Герпетофауна Кінбурнського півострова. У книзі “Кінбурнський півострів – одне із семи чудес Миколаївщини. – Миколаїв: МОД, 2007. – С. 41-46.
 9. 16.Давиденко В.М.  Батрахофауна Кінбурнського півострова. У книзі “Кінбурнський півострів – одне із семи чудес Миколаївщини. – Миколаїв: МОД, 2007. – С. 47-48.
 10. 17.Давиденко В.М.  Лікарські рослини Кінбурнського півострова. У книзі “Кінбурнський півострів – одне із семи чудес Миколаївщини. – Миколаїв: МОД, 2007. – С. 49-50.
 11. 18.Давиденко В.М.  Гриби Кінбурнського півострова. У книзі “Кінбурнський півострів – одне із семи чудес Миколаївщини. – Миколаїв: МОД, 2007. – С. 51.
 12. 19.Давиденко В.М.  Червонокнижні тварини Кінбурнського півострова. У книзі “Кінбурнський півострів – одне із семи чудес Миколаївщини. – Миколаїв: МОД, 2007. – С. 53.
 13. 20.Давиденко В.М.  Правила поведінка на Кінбурнському півострові. У книзі “Кінбурнський півострів – одне із семи чудес Миколаївщини. – Миколаїв: МОД, 2007. – С. 54-59.

2008

 1. 1.Давиденко В.М., Кот С.П. Екологізація тваринництва: стан і проблеми (Матеріали міжнародної науково-практичної конференції “Сучасні проблеми підвищення якості, безпеки виробництва та переробки продукції тваринництва” у зб. наукових праць Вінницького ДАУ. – Випуск 34. – Том 1). – Вінниця: Міністерство агрополітики України, 2008. – С. 9-14.
 2. 2.Давиденко В.М., Кот С.П. З історії аграрної освіти в Україні. Тези доповідей науково-практичного семінару “  Аграрна освіта та наука: стан та перспективи розвитку”, лютий 2008 р. - Миколаїв: МДАУ, 2008. – С. 6-10.
 3. 3.Давиденко В.М. Годівля маток – фактор спрямованого впливу на розвиток новонароджених ягнят. / В.М. Давиденко. – Миколаїв: - Науковий вісник Миколаївського державного університету ім.. В.О. Сухомлинського. – Біологічні науки. – Випуск 23, № 3. – С.24-25.
 4. 4.Бабенко Д.В., Давиденко В.М. Етика викладача вищої школи. /Д.В. Бабенко, В.М. Давиденко. – Бердянськ: Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного університету (педагогічні науки). - № 3, частина “. – С. 7 – 8.
 5. 5.Давиденко В.М., Кот С.П. Практика – важливий елемент фахового навчання // - Наука і методика (Збірник науково-методичних праць), вип.. 15. – К.: Аграрна освіта, 2008. № 15. – С. 131-134.
 6. 6.Давиденко В.М. Вівчарство у фермерстві // - Тваринництво України. – 2008. - № 7. – С. 32-34.
 7. 7.Давиденко В.М., Кот С.П. Вища освіта – ефективна співпраця викладача та студента. Тези доповідей науково-практичного семінару “Методи ефективної співпраці викладача та сстудента вищого навчального закладу”, березень 2008. – Миколаїв: МДАУ, 2008. – С. 8-9

 

2009

 

1. Давиденко В.М. Нетрадиційні галузі тваринництва. / В.М. Давиденко //

                                 - Тваринництво України. – 2009. - № 1. – С. 1- 3.

 1. 2.Давиденко М.М., Давиденко В.М. Ресурси сталого розвитку суспільства і сільського господарства. /М.М.Давиденко, В.М. Давиденко. Зб. наукових праць Херсонського державного університету “Фальцфейнівські читання 2009”. – Херсон: ХДУ, 2009. – С. 69-74.
 2. 3.Давиденко В.М. Чому занепадає козівництво // - Тваринництво України. – 2009. - № 7. - С. 3-5.
 3. 4.Давиденко В.М. Радіоекологія і радіобіологія в системі вищої освіти. Матеріали V з’їзду радіобіологічного товариства України. 15-18 вересня 2009 р. – Ужгород: Національна Академія наук України, 2009. – С. 178.
 4. 5.Давиденко В.М. Екологізація тваринництва. / Могилянські читання – 2009 “Досвід та тенденції розвитку суспільства в Україні: глобальний, національний та регіональний”26-30 жовтня 2009 р. – Миколаїв: Миколаївський державний університет ім.. Петра Могили комплексу “Києво-Могилянська академія, 2009. – С. 27.
 5. 6.Кот С.П., Давиденко В.М., Мельник В.О. Імунобіологічна реактивність організму корів протягом тільності. / Таврійський науковий вісник, випуск 64, частина 2. – Херсон: Херсонський ДАУ, 2009. – С. 118-123.
 6. 7.Давиденко В.М., Наконечна Т.В. Фелінологів: стан, значення і проблеми. Науковий вісник Миколаївського державного університету ім. В.О. Сухомлинського. Серія біологічні науки. Випуск 24, № 4 (1) // – Миколаїв: МДУ ім. В.О. Сухомлинського, 2009. – С. 70-73.
 7. 8.Давиденко В.М. Фелінологів – наука про котячих // - Тваринництво України. – 2009. - № 12. – С. 40-41.
 8. 9.Бабенко Д.В., Давиденко В.М. Наближення навчання до виробництва / Д.В. Бабенко, В.М. Давиденко // - Наука і методика. – 2009. - №17. – С. 136-139.

2010

 1. 1.Давиденко В.М. На часі  Червоної книга порід сільськогосподарський тварин // - Тваринництво України. – 2010. - № 1. – С.6-9.
 2. 2.Давиденко В.М. Використання плідників у вівчарстві /В.М. Давиденко // Тваринництво України. – 2010. - № 5. – С. 19-21.
 3. 3.Давиденко В.М. Сперматологія: стан і проблеми / В.М. Давиденко, С.П.Кот. – Львів: Науково-технічний бюлетень інституту біології тварин. – 2000. – Випуск 11. - № 2-3. – С. 406-410.
 4. 4.Давиденко В.М. Пріоритети розведення, годівля і утримання страусів. Зб. Наукових праць «Х Міжнародні Новорічні біологічні читання». –Випуск 10. / В.М. Давиденко – Миколаїв : Миколаївський національний університет ім.. В.О. Сухомлинського, 2010. – С. 162-166.
 5. 5.Кот С.П., Давиденко В.М. та інші Імунобіологічна реактивність організму телиць в період статевого дозрівання. Вісник аграрної науки Причорномор’я. Випуск 3 (56). Том 2, частина 2 / С.П. Кот, В.М. Давиденко та інші ─ Миколаїв : Миколаївський ДАУ, 201. ─  С. 69-74.
 6. 6.Давиденко В.М., Кот С.П. Показники сперми баранів та її здатність переносити заморожування залежно від породи / В.М. Давиденко, С.П. Кот // Вісник аграрної науки Причорномор’я. – Випуск 4 (57). – Миколаїв : МДАУ, 2010. – С. 203-207.

2011

 1. 1.Давиденко В.М. засновник біосферного заповідника «Асканія-Нова» Ф.Е. Фальц-Фейн поглядом з ХХІ століття.// Матеріали других наукових читань пам’яті  Сергія Таращука. 6-7 квітня 2011 року. / В.М. Давиденко – Миколаїі : в-тво ЧЛУ ім.. Петра Могили, 2011. – С. 44-51.
 2. 2.Давиденко В.М, Кот С.П. Сперматологія: стан і проблеми //  Науковий вісник національного університету біоресурсів і природокористування України. - № 160. – Частина 1 / В.М. Давиденко, С.П. Кот. – К. : НУБПРУ,– С. 45-52.
 3. 3.Шарапа Г.С., Давиденко В.М., та ін. Післямова. Наукова спадщина видатного вченого живе у віках. Зб. наук. Праць Національного університету біоресурсів і природокористування України «Творчий спадок доктора біологічних наук, професора І.В. Смирноа» / Г.С. Шарапа, В.М. Давиденко, А.П. Кругляк, М.П. Журавель, В.В. Дзіцюк, О.І. Смирнова- К. : НУБРП, 2011. – С. 155-158.
 4. 4.Давиденко М.М., Давиденко В.М. Вичерпні ресурси врівноваженого розвитку сільського господарства / М.М. Давиденко, В.М. Давиденко – Миколаїв : Науково-методичний журнал Наукові праці Чорноморського державного університету ім..Петра Могили комплексу «Києво-Могилянська академія». – Серія «Екологія», Випуск 140, том 152, 2011. –  С. 89-94.
 5. 5.Давиденко В.М., Кот С.П. Пелікани Кінбурського півострова. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Голубівництво та декоративне птахівництво: історія, проблеми, перспективи» (11-12 червня 2011 р.) / В.М. Давиденко. С.П. Кот  ─ Миколаїв :  МДАУ, 2011. ─ С. 138-146.
 6. 6.Давиденко В.М., Кот С.П. Пелікани кінбурнського півострова / В.М. Давиденко, С.П. Кот // Сучасне птахівництво. – 2011. - № 7-8. – С. 42-46.
 7. 7.Бабенко Д. В., Давиденко В. М. Фундаментальна освіта – основа екології людини. Матеріали Міжнародної наукової конференції «Ідея університету: сучасний дискурс». 26-27 травня 2011 р. Київський національний університет ім.. Т. Г. Шевченка / Д. В. Бабенко, В. М. Давиденко ─ К. : КНУ ім.. Т.Г. Шевченка, 2011. ─ С. 85-86.
 8. 8.Давидекно В.М., Цхвітава О.К. Вода – важливий фактор екології і вичерпних ресурсів органічного життя на Землі / В.М.Давиденко, О.К. Цхвітава  // Зб. наукових праць Миколаївського НУ ім. В.О. Сухомлинського (ХІ Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми сучасної біології та здоров’я людини»? 16-17 грудня 2011 р. – Миколаїі : МНУ ім.. В.О. Сухомлинського, 2011. – С. 284-

Підпис автора                                                 Давиденко В.М.

01. 11. 2011 рікPowered by www.davidenko.info